Consello escolar

MEMBROS:

Presidenta: Dª Rosa Mª Ferreira Castro

Xefa de Estudos: Dª Rocío Calviño Cerviño

Secretaria: Dª Mª Begoña Porto Brea

 

REPRESENTANTES DE MESTRES:

Dª Begoña Ansedes Domínguez

Dª Victoria Sánchez Luces

Dª Mª del Carmen Álvarez Barros

D. Alberto Bernárdez Coto

Dª Mª do Carme Sangiao Puente

REPRESENTANTES DOS PAIS/NAIS:

Dª Beatriz Gómez Rey

D. Antonio Coutinho Villanueva

Dª Eladia Gañete López

Dª Paula Rivadulla Nogueira

Dª Olatz del Amo Serna

 

REPRESENTANTE NON DOCENTE:

D. Manuel Ferreiro Cabaleiro

REPRESENTANTE DO CONCELLO:

Dª Mª del Carmen Durán Lea