Horarios

HORARIO DE SETEMBRO E XUÑO

Mañás de 9.20 a 13.40

HORARIO DE OUTUBRO A MAIO

Todas as mañás de 9.20 a 13.40

Luns e mércores pola tarde de 15.35 a 17.15

TITORÍAS: Todos os mércores de 17.15 a 18.15 con previa cita