Profesorado

DIRECTORA: Rosa Mª Ferreira Castro

XEFA DE ESTUDOS: Rocío Calviño Cerviño

SECRETARÍA: Mª Begoña Porto Brea

 

TITORES:

Dª. Begoña López Fernández

Dª Begoña Ansedes Domínguez

Dª Mª do Carme Sangiao Puente

Dª Mª del Carmen Álvarez Barros

Dª Mª Victoria Sánchez Luces

Dª Mª Begoña Porto Brea  

Dª Rocío Calviño Cerviño

ESPECIALISTAS:

E. Musical: Dª Rocío Calviño Cerviño

E. Física: D. José Luna Sanmartín

E. Relixiosa: Dª Lourdes Iglesias Penela

L. Inglesa: Dª Ana Mª Agulla Escaneo.

Orientadora: Dª Susana Ferro Íñiguez.

Pedagoxía Terapeútica: Dª Natalia Pena Couceiro

Audición e Linguaxe: Dª Vanesa Valiñas Rivas

 


Coordinadora de actividades complementarias e extraescolares: Dª Lourdes Iglesias Penela

Coordinador Dto. Dinamización Lingüística: Dª Mª do Carme Sangiao Puente

Coordinadora do “Plan de innovación en lingua galega”: Dª Mª do Carme Sangiao Puente

Responsable de Dinamización Biblioteca: Dª Rosa Mª Ferrreira Castro

Coordinadora de Dinamización TIC: Dª Begoña Ansedes Domínguez 

Coordinadora Observatorio de Convivencia: Dª Rocío Calviño Cerviño

Coordinadora do “Plan deportivo de centro (XOGADE)”: Dª Natalia Pena Couceiro

Coordinadora do Plan de Reforzo e Orientación (PROA): Dª Susana Ferro Íñiguez

Coordinadora do Proxecto Voz Natura: Dª Lourdes Iglesias Penela

Sección bilingüe: D. Alberto Bernárdez Coto